Horario 10h a 20h | Tel: +34 686 962 446
 

Ayudas recibidas

O proxecto recibe unha serie de apoios por parte das diferentes Administracións dos cales queremos deixar constancia. O apoio foi prestado polo Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro: Costa da Morte, Consellaría de Pesca e apoio financeiro da Unión Europea.

O proxecto tramitouse gracias a axuda continua do Grupo de Acción Local Costa da Morte ó amparo das axudas económicas que para ditos fins pon a disposición a UNION EUROPEA.


Denominación do proxecto


Cabanas Narea


Código


GALP3-043Identificación

Programa Operativo Español FEMP 2014ES14MFOP001

Prioridade: 4

Obxectivo específico: 4.a) e b)

  

“O fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación de empre- go e o apoio á empregabilidade e a mobilidade laboral nas comunidades costei- ras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura, incluíndo a diversifica- ción das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima”.

Medida: 4.1.2

Convocatoria da axuda: 1ª Convocatoria 2019 ao abeiro da Or- de do 21 de decembro de 2018

Organismo Intermedio de Xestión

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Beneficiario

Promociones Turísticas Vento do Mar, S.L.

NIF

B70564554


Obxecto

Artigo 63.1. do Regulamento 508/2014:

b) Apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca co- mercial, á aprendizaxe permanente e á creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas.

Ubicación da operación

LAXE

A CORUÑA

I.T.I. Atlántica (SI/NON)

SI

Axuda de Estado (SI/NON)

SI

A prioridade dentro da estratexia do FEMP no que se enmarca o proxecto é a seguinte:

CONTÁCTANOS

Aún tienes preguntas? Estamos aquí para ayudar. Llámenos al (+34) 686 962 446 o envíenos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.